Historien om Thorsgaard Efterskole

Thorsgaard Efterskole modtog sit første elevhold den 28. oktober 1980, da to lokale mænd havde fået den fremragende og lidt uoverskuelige ide at lave en gammel gård om til en efterskole.

Da det første elevhold startede, stod skolen dog ikke helt klar til beboelse og det, der i øvrigt hører til efterskoleformen, så det første elevhold måtte selv være med til at bygge skolen færdig.

Derfor har mange hænder haft del i skolens tilblivelse, og måske er dét med til at skabe den helt særlige Thorsgaard-ånd, der hersker på stedet - den er nemlig gennemsyret af rummelighed og respekt for det enkelte menneske som del af det store fællesskab.

HQ 1100376

Rødder og vinger

Thorsgaard Efterskole er inspireret af det Grundtvig/Koldske skole- og menneskesyn. Skolen er ikke knyttet til nogen politisk eller religiøs organisation.

Thorsgaard Efterskole er en almen orienteret efterskole med en bred vifte af musiske, kreative, innovative og kropslige linje- og valgfag.

Thorsgaard Efterskole er en efterskole for elever, der aktivt og på demokratisk vis vil tage del i deres skolegang og gøre deres mening gældende i hverdagen. Skolen sørger for at skabe udfordringer og oplevelser både personligt, socialt, bogligt og kulturelt.

HQ 1112163


Undervisning og daglig samvær

Thorsgaard Efterskole vil gennem undervisning og dagligt samvær give eleverne forståelse og respekt for, at ethvert menneske har værdi, og at gensidig forpligtelse i venskab og fællesskab skaber glæde, mod på livet og større selvværd.

Thorsgaard Efterskole vil med sin undervisning i de boglige fag samt i linje- og valgfagsundervisning bibringe eleverne større faglig dygtighed og give en undervisning, der svarer til kravene, som de er beskrevet i folkeskoleloven. Gennem undervisning og samvær vil vi højne almen viden, samfundsindsigt, dannelse og give eleverne en større begrebsverden og vejlede dem i det videre uddannelsesforløb.

 

Forstandere

1980 - 2005 - Knud Brix

2005 - 2010 - Niels Kjær

2010 - 2017 - Morten Budde

2017 - Nuværende - Anne Mette Schubart