Inklusions[-]tilbud

På Thorsgaard Efterskole holder vi meget af et mangfoldigt elevoptag og af de forskellige kompetencer og styrker mangfoldigheden bringer ind i samspillet på skolen. Som elev på Thorsgaard, vil man derfor møde et væld af forskellige unge mennesker med mange forskellige interesse-flader. Det er helt bevidst, at vi på skolen har seks så forskellige linjefag, for vi elsker diversiteten og oplever at de forskellige interesser, eleverne har på skolen, er med til at sætte mange gode samtaler og venskaber i gang.

Thorsgaard Efterskole 2020 LQ 19

Specialundervisning

Har man som kommende elev faglige udfordringer grundet forskellige omstændigheder, kan man indskrives i vores BS-klasse. BS står for: “Bedre Skolegang”. I denne klasse skal man have været forbi PPR for at kunne gå i klassen. Der skal være udarbejdet en PPV, der begrunder, hvorfor man har brug for specialundervisning i de fagfaglige timer. Det er en PPR psykolog i kommunen man kommer fra, der vurderer, om der er grundlag for specialundervisning. Psykologen vurderer i samarbejde med os, hvor mange timer eleven skal bevilges efter “bekendtgørelse om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler” §25. Elevens specialundervisningsbehov dækkes som udgangspunkt i BS klassen, hvor eleven modtager både individuel og personligt målrettet undervisning. Specialalundervisningsbehov beskrives i en handleplan, der udfærdiges i starten af skoleåret. Der evalueres 3 gange årligt i forhold til elevens udvikling, hvilket beskrives i handleplanen.

Vi anbefaler, at man kontakter skolen, inden man tilmelder sig et åbent hus arrangement ved behov for optag i BS-klassen. På denne måde kan vi sammen afstemme, om vi vil være det rigtige valg for det unge menneske.

Almen efterskole

Det er vigtigt for os at fastslå, at Thorsgaard Efterskole er en almen efterskole og man derfor som elev skal kunne begå sig i de almene fællesfag og på linje- og valgfag ligesom alle elever i de andre klasser. Specialundervisningen tager udgangspunkt i de fagfaglige timer i løbet af skoledagen.

Vi holder meget af at samtale mellem både unge og voksne på Thorsgaard Efterskole, og når der er behov, vil der altid være en voksen, der vil tale med det pågældende unge menneske. 

 

Thorsgaard Efterskole 2020 LQ 17