De særlige fag

På Thorsgaard Efterskole tilbyder vi undervisning i flere forskellige regi. Vi har en række fag på skemaet, som vi kalder de særlige fag, som eksempelvis kan være vores sangtimer eller vores fællesmøder.

Vi bryder til tider skemaet og kaster os over anderledes aktiviteter til glæde for både elever, lærere og ikke mindst fællesskabet.

Thorsgaard Efterskole 2020 LQ 24

Et fælles fag

På Thorsgaard har alle elever et fælles fag på tværs af klasser. Vi kalder det MedborgerSKAB, og det indeholder debat, dilemmaer, demokrati, dannelse og dermed danner det grobund for gode og stærke medborgere, der kan være med til at skabe i verden.

Her tages du med rundt i et hav af forskellige emner, der på en eller anden måde handler om medborgerskab. Du er selv med til at stå for aktiviteter og temaer, og du bliver udfordret i og rustet til at danne din egen mening og diskutere og debattere med afsæt i det.

Fx arbejdes der med begreber som sociale medier, forbrydelse og straf, FNs verdensmål, aktiv dødshjælp, bæredygtighed, klima, individ i demokrati, dødsstraf samt aktuelle nyheder og tematikker.

Vi synes, at faget er et rigtigt Thorsgaard-fag, og vi arbejder med nogle af de helt grundlæggende sten, vores skole er bygget på. 

HQ 1122251

Undervisning i MedborgerSKAB

En del af undervisningen foregår udenfor i sommer- og forårsmånederne med faget “naturliv”. Vi vil gerne udfordre dig på din robusthed og medgive dig “modvindskompetencer” til dit videre liv.

Thorsgaard Efterskole ligger midt i det skønneste naturområde. Udover at være usandsynligt smukt, oplever vi også, at naturen har en meget vigtig og helende funktion for os som moderne mennesker. Den er med til at jage stress og jag bort, når vi sammen, er sammen i naturen.

Du vil derfor som “dig” blive udfordret på at være i naturen i alt slags vejr, bruge naturen som spisekammer ved indsamling af “hoodfood”,  stifte bekendtskab med vores bier, vandre i de smukke bakker og høre fortællinger i - og om naturen.

Thorsgaard Efterskole 2020 LQ 17

Fællesmøde

På Thorsgaard hylder vi demokratiet, og én af de måder det kan opleves på i hverdagen er det ugentlige fællesmøde. Her er det jer elever, der styrer slagets gang. Det er jer, der laver dagsordenen og jer, der styrer den demokratiske samtale, der finder sted under mødet.

Der indstilles evt. punkter/ønsker til personalemødet senere på ugen, hvor jeres forslag diskuteres, inden de vedtages eller tages op på ny på fællesmødet. Punkterne på fællesmøderne er ofte mange, hvilket er et herligt udtryk for, at du på Thorsgaard har en stemme, og er en vigtig del af demokratiet og fællesskabet, uanset hvem du er, og hvad du kan.

Der snakkes fx om mobilregler, arrangementer, foreninger på skolen, ansvarlighed, retningslinjer for hverdagen, ønsker til ændring i regler, kommunikation og en masse andet spændende.

HQ 1101231

Sangtime

På Thorsgaard slutter vi altid ugen med en både hyggelig og stemningsfuld sangtime. Vi synger både fra Højskolesangbogen og giver den gas med fede sange fra både ind- og udland og fra både fortid og nutid.

Når du synger sammen med andre, hvad enten det er højt og rungende eller forsigtigt og følt, så kan du ikke undgå at blive påvirket af stemningen og oplevelsen af, at din stemme vokser og bliver stor og stærk, når den bliver en del af holdets fælles stemme.

At runde ugen af med sang i fællesskabet mener vi er verdens bedste måde at gå på weekend.

HQ 1101199

Fortælling

Vi er så mange ansatte på Thorsgaard, der har rigtig meget på hjerte, og som har en masse erfaringer og oplevelser med i bagagen. Det synes vi, du som elev skal have del i.

Desuden kender vi mange, der også brænder for at komme ud at fortælle unge mennesker om alt muligt spændende, så med jævne mellemrum sætter vi “fortælling” på skemaet enten om dagen eller om aftenen. Emnerne varierer lige fra “nordisk mytologi”, “vær(d) dig selv” og “Grundtvig” til “uddannelse og job” og “oplevelser fra en klippeside”.

Fortællinger fra nær og fjern om dette eller hint er med til at berige vores forståelse af hinanden, verden og os selv, så derfor er det en helt naturlig del af et år på Thorsgaard.

HQ 1101210