Thorsgaard Efterskole vil med sin undervisning i de boglige fag samt i linje- og valgfagsundervisning bibringe eleverne større faglig dygtighed og give en undervisning, der svarer til kravene, som de er beskrevet i folkeskoleloven.

Gennem undervisning og samvær vil vi højne almen viden, samfundsindsigt, dannelse og give eleverne en større begrebsverden og vejlede dem i det videre uddannelsesforløb.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev, og vejledningen på skolen er en proces, der har til formål at gøre alle unge livsduelige, uddannelsesparate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden.

 

Vejledning

HQ 1100408
Almene klasser

9. og 10. klasse

På Thorsgaard Efterskole tilbyder vi både almen 9. og 10. klasse, der munder ud i FP9 og FP10. I disse klasser vil undervisningen måske ligne den form, du kender fra tidligere skoler, men vi lover, at både faglighed og mødet med dig og dine faglige kompetencer bliver vægtet, så du vil blive udfordret derfra, hvor du er.

BS-klassen

Bedre selvtillid, bedre selvværd og bedre skolegang

BS klassen er et tilbud til dig, der har brug for et anderledes skoletilbud. BS kan dække over følgende: Bedre selvtillid, bedre selvværd og bedre skolegang.

Denne klasse henvender sig til elever, der igennem deres hidtidige skolegang har modtaget specialundervisning. Det faglige mål med klassen er, at eleverne skal øge deres faglige kompetencer i et lille, trygt forum, hvor rummelighed og nærvær er grundstenene.

For at gå i skolens BS klasse skal eleven have, eller kunne få, en PPV-udtalelse, der er gældende for over 9 timers specialundervisning om ugen.

TE10

Alternativ til den almene 10. klasse

På Thorsgaard Efterskole er det muligt at vælge TE10, der er et alternativ til den almindelige 10. klasse. Nogle elever har lært, hvad de skal efter ni års skolegang og er egentlig klar til deres ungdomsuddannelse - men de mangler noget.

Dette “noget” kan være et år i TE10, hvor de får mulighed for at bruge deres faglighed og andre kompetencer på en ny måde, der rækker ud i den virkelige verden. Deres færdigheder skal bruges på noget reelt og virkelighedsnært.

Undervisning i TE10
TE10 undervisningen er proces- og projektorienteret. Der arbejdes med gruppedynamik, afklaring og udvikling af egne kompetencer og ressourcer, og der oparbejdes i årets løb en sikkerhed i formidling. Innovation, iværksætteri og ledelse er nøgleord i TE10, og eleverne erhverver sig redskaber inden for disse felter.

I TE10 gives der ikke karakterer men evalueringer og personlige udtalelser. TE10 tilbyder ikke FP10 afgangsprøve, men året afsluttes med en årsopgave.

Opgaven er et opdrag stillet af en virksomhed, organisation eller lignende, der ønsker løsningsforslag på en konkret problemstilling. Opdragsstillerne er også censor ved årsopgavens fremlæggelse.

 

Hør vores elever fortælle hvorfor du skal vælge TE10 her: TE10 film 2020

Differentieret læring

I undervisningen udfordres eleverne ud fra egne faglige ståsteder med differentieret læring i undervisningen. Dette betyder, at eleverne fagfagligt har mulighed for at udvikle sig progressivt med forskellige måder at tilegne sig læring og viden på.

Derfor tilbyder vi udover diverse boglige fag, også en lang række spændende linje- og valgfag, så du har mulighed for at nørde videre i din allerede eksisterende fritidsinteresse eller kaste dig over noget helt nyt - eller begge dele.

Vi har desuden en række fag på skemaet, som vi kalder de særlige fag. 

 

Særlige fag

HQ 1100336