Værdigrundlag

Vi vil på Thorsgaard Efterskole styrke elevernes faglige og demokratiske kompetencer til at turde gribe verden og sætte drømme i spil.

Ved at styrke elevernes faglige og demokratiske kompetencer ønsker vi at klargøre dem til videre færd i livet og verden. Med faglige og demokratiske kompetencer udfordrer vi eleverne i forhold til læring, udvikling og dannelse i fællesskabet.

Vi ønsker at støtte eleverne i at turde vælge forskellige veje i livet, gribe verden og sætte drømme i spil og give dem mod til at se verden med nye øjne. Vi ønsker at støtte eleverne i at turde vælge ud fra egne ønsker og ikke kun ud fra, hvad der forventes af dem. Vi ønsker at danne kritiske og saglige elever, der i et større samfundsperspektiv har mod til at udtrykke deres drømme og forventninger til livet.


Thorsgaard Efterskole 2020 LQ 21

Værdigrundlaget i dagligdagen

I dagligdagen udfordrer vi eleverne på forskellige planer; ved bl.a. individuelle samtaler med kontaktlæreren, i fagundervisningen, i linje- og valgfagene og ved fælles debatter i fællesskabet. Vi er opmærksomme på, at læring foregår på mange forskellige måder, og hvad der føles rigtigt for den ene, ikke nødvendigvis er det, der falder en anden elev naturligt.

Hver dag efter middagsmaden mødes vi i Tinget, som er vores samlingssted. Her har den demokratiske samtale frit spil, og alle har ret til at komme med input. Der bliver sunget fra højskolesangbogen, informeret om dagens og aftenens aktiviteter og indkaldt til særlige informationer/klubber. Ugentligt holder vi fællesmøde. Her er det eleverne, der styrer slagets gang. Det er dem, der laver dagsordenen og dem, der styrer den demokratiske samtale, der finder sted under mødet. Der indstilles punkter/ønsker til personalemødet senere på ugen, hvor elevernes forslag diskuteres. 

Frihed under ansvar

Som elev på Thorsgaard Efterskole har du frihed under ansvar. I dagligdagen betyder frihed under ansvar, at eleverne indenfor skolens rammer i forhold til at behandle hinanden med respekt i fællesskabet, er ansvarlige for egen skolegang og de pligter, der er i forbindelse med et efterskoleophold.

Desuden skal den enkelte have mod på - og motivation til - læring, til at lære at se mulighederne omkring sig, og til at styrke egne faglige kompetencer.

Thorsgaard Efterskole 2020 LQ 22